Figaro

Figaro is gehuisvest in brede school Batter in Ursem. Een nieuw, ruim pand met een kleurrijke inrichting. In het pand bevinden zich twee basisscholen (de Langereis en de Bavoschool) en de bibliotheek, waarmee een nauwe samenwerking is.

Figaro is geopend van 7:00 tot 18:30 uur.

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van KDV en peutergroep Figaro te lezen en van BSO Figaro.

Figaro is onderdeel van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

 
Rondleiding Kosten berekenen

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf van Figaro biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd zodat tijdens de activiteiten worden afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen. 
Het dagprogramma is evenwichtig opgebouwd en biedt naast georganiseerde groepsactiviteiten ruimte voor vrij spel en eigen keuzen. 

Peutergroep

De peutergroep van Figaro bereidt kinderen van 2 tot 4 jaar voor op de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs op de peutergroep en daarom wordt er tijdens het voorlezen soms gebruik gemaakt van de vertelkast of van het poppentheater. De peutergroep is geopend van maandagochtend t/m vrijdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peutergroep Figaro biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

Buitenschoolse opvang

Figaro biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Hier krijgt ieder kind de ruimte om zich, zelfstandig en in eigen tempo, door spel en ontdekking te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de zelfstandigheid van kinderen en het nemen van verantwoordelijkheden.

Rondleiding

Cookie instellingen